Czym jest ciągła integracja (Continuous integration, CI)?

Ciągła integracja

Ciągła integracja (CI), z ang. Continuous integration, to praktyka stosowana w inżynierii oprogramowania, polegająca na regularnym i automatycznym integrowaniu kodu z repozytorium głównego.

Proces ten jest zazwyczaj wspierany przez zestaw narzędzi i praktyk, które umożliwiają zespołom deweloperskim częste integrowanie zmian, wykrywanie błędów na wczesnym etapie oraz utrzymywanie wysokiej jakości kodu.

Historia i znaczenie CI

Ciągła integracja wywodzi się z praktyk opracowanych w ramach programowania ekstremalnego (Extreme Programming, XP) w latach 90. XX wieku. W kontekście XP, CI miała na celu poprawę współpracy zespołowej oraz zmniejszenie ryzyka integracji kodu po długim okresie rozwoju. Pojęcie to zyskało na popularności, gdy stało się jasne, że regularne integrowanie kodu pozwala na wcześniejsze wykrywanie i usuwanie błędów. To natomiast znacznie obniża koszty naprawy usterek oraz przyspiesza dostarczanie oprogramowania.

CI jako część DevOps

DevOps to zestaw praktyk, które łączą rozwój oprogramowania (Development) i operacje IT (Operations). CI jest kluczowym elementem DevOps, ponieważ:

 • Automatyzacja. CI automatyzuje procesy budowania i testowania kodu, co jest zgodne z celami DevOps w zakresie automatyzacji i efektywności operacyjnej.
 • Szybki feedback. DevOps kładzie duży nacisk na szybkie dostarczanie wartości i uzyskiwanie szybkiego feedbacku, co jest możliwe dzięki CI.
 • Zintegrowane zespoły. CI wspiera zintegrowaną współpracę między zespołami deweloperskimi i operacyjnymi, co jest fundamentem DevOps.

CI jako część tworzenia oprogramowania

W ramach procesu tworzenia oprogramowania, CI jest kluczową praktyką, która:

 • Poprawa jakości kodu. Regularne integrowanie kodu i automatyczne testy pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości kodu.
 • Redukcja ryzyka. Wczesne wykrywanie i naprawianie błędów zmniejsza ryzyko problemów integracyjnych, które mogą być kosztowne do naprawienia na późniejszych etapach rozwoju.
 • Efektywność zespołu. CI pozwala zespołom programistycznym na bardziej efektywną pracę dzięki zautomatyzowanym procesom budowania i testowania, co przyspiesza rozwój oprogramowania.


Podstawowe zasady CI

 • Częste komitowanie kodu. Deweloperzy powinni często integrować swoje zmiany z repozytorium głównym, najlepiej kilka razy dziennie. Częste komity pozwalają na szybkie wykrycie konfliktów i problemów.
 • Automatyczne budowanie. Każda zmiana w repozytorium powinna automatycznie uruchamiać proces budowania, który obejmuje kompilację kodu, uruchamianie testów jednostkowych oraz inne kroki weryfikacyjne.
 • Automatyczne testowanie. Testy jednostkowe i inne testy automatyczne są kluczowe dla CI. Każde wprowadzone zmiany powinny być natychmiast testowane, aby upewnić się, że nie wprowadziły nowych błędów.
 • Jedno centralne repozytorium. Wszystkie zmiany są integrowane w jednym centralnym repozytorium kodu, co zapewnia jednolite źródło prawdy i ułatwia zarządzanie projektem.
 • Szybki feedback: Procesy CI powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby zapewniać szybki feedback deweloperom na temat stanu ich kodu. Im szybciej błędy zostaną wykryte, tym łatwiej i taniej je naprawić.
 • Utrzymywanie kodu w stanie gotowości do wdrożenia. W każdej chwili kod w repozytorium powinien być w stanie, który można wdrożyć na produkcję. To wymaga, aby kod był stale testowany i weryfikowany.

Narzędzia wspierające CI

Istnieje wiele narzędzi, które wspierają procesy ciągłej integracji. Do najpopularniejszych należą:

 • Jenkins. Jedno z najbardziej znanych narzędzi CI/CD, oferujące dużą elastyczność i szerokie możliwości konfiguracji.
 • Travis C. Narzędzie CI w chmurze, zintegrowane z GitHubem, które automatyzuje procesy budowania i testowania.
 • CircleCI. Platforma CI/CD oferująca szybkie i wydajne rozwiązania dla zespołów deweloperskich.
 • GitLab CI/CD. Zintegrowane narzędzie CI/CD oferowane w ramach platformy GitLab, umożliwiające łatwe definiowanie potoków budowania i wdrażania.

Zalety ciągłej integracji

 • Wczesne wykrywanie błędów. CI pozwala na szybkie wykrycie i naprawienie błędów, zanim staną się one kosztowne do naprawy.
 • Poprawa jakości kodu. Dzięki regularnym testom i weryfikacji, jakość kodu utrzymuje się na wysokim poziomie.
 • Szybsze dostarczanie oprogramowania. CI umożliwia częstsze wydania, co pozwala na szybsze dostarczanie wartości dla użytkowników.
 • Zwiększona współpraca. CI promuje lepszą współpracę między członkami zespołu, ponieważ zmiany są integrowane i weryfikowane na bieżąco.
 • Redukcja ryzyka. CI minimalizuje ryzyko problemów integracyjnych i zapewnia, że kod jest zawsze w stanie gotowości do wdrożenia.

Wady i wyzwania CI

 • Początkowa konfiguracja. Wdrożenie CI może wymagać znacznego nakładu pracy na początku, zwłaszcza jeśli zespół nie jest zaznajomiony z narzędziami i praktykami CI.
 • Zasoby. Procesy CI mogą być zasobożerne, zwłaszcza przy dużych projektach z rozbudowanymi testami. Może to wymagać dodatkowej infrastruktury.
 • Utrzymanie. System CI wymaga regularnej konserwacji i aktualizacji, aby nadążać za zmianami w projekcie i narzędziach.

Przykłady zastosowania CI

 • Projekty open-source: Wiele projektów open-source, takich jak Linux czy projekty związane z Apache, korzysta z CI, aby zapewnić wysoką jakość kodu i szybkie wykrywanie błędów.
 • Duże przedsiębiorstwa: Firmy takie jak Google, Facebook, czy Amazon wykorzystują CI do zarządzania swoimi rozbudowanymi bazami kodu i szybkiego dostarczania nowych funkcjonalności.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa: Nawet mniejsze zespoły deweloperskie mogą korzystać z CI, aby poprawić swoją produktywność i jakość kodu.

Przyszłość CI

W miarę jak technologia rozwija się, ciągła integracja ewoluuje, aby sprostać nowym wyzwaniom. Integracja z praktykami DevOps, automatyzacja wdrażania (CD) oraz rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów CI to tylko niektóre z trendów, które kształtują przyszłość tej dziedziny. Narzędzia CI stają się coraz bardziej zaawansowane, oferując lepszą integrację z chmurą, lepsze wsparcie dla kontenerów i mikroserwisów oraz bardziej zaawansowane możliwości analityczne.

Podsumowując

Ciągła integracja CI jest nieodzownym elementem nowoczesnego procesu tworzenia oprogramowania. Poprzez regularne i automatyczne integrowanie zmian, CI umożliwia zespołom deweloperskim szybkie wykrywanie błędów, poprawę jakości kodu oraz efektywniejsze zarządzanie projektem.

Chociaż wdrożenie CI może być wyzwaniem, korzyści płynące z jej stosowania są niezaprzeczalne i przynoszą wartość zarówno dla małych zespołów, jak i dużych organizacji.