Przegląd ChatBotów AI w 2024r

Webpage of ChatGPT, a prototype AI chatbot, is seen on the website of OpenAI, on a smartphone. Examples, capabilities, and limitations are shown.

Wraz z postępem technologicznym, chatboty oparte na sztucznej inteligencji (AI) stają się coraz bardziej popularne. Te interaktywne platformy nie tylko ułatwiają komunikację, ale również oferują szereg funkcji, które zapewniają użytkownikom wygodę i efektywność w wielu dziedzinach.

Poniżej przedstawiamy przegląd różnych chatbotów AI, ich funkcji, dostępności oraz sposób działania.

ChatGPT

ChatGPT to zaawansowany chatbot oparty na sztucznej inteligencji, rozwijany przez firmę OpenAI. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych modeli językowych, który potrafi generować ludzkoszablonowe odpowiedzi na różnorodne pytania i tematy. ChatGPT został wytrenowany na ogromnej ilości danych tekstowych ze źródeł internetowych, co pozwoliło mu na zdobycie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin.

Funkcje ChatGTP

 • Odpowiedzi na pytania. ChatGPT potrafi odpowiadać na różnego rodzaju pytania, począwszy od prostych pytań o fakty po bardziej złożone pytania wymagające interpretacji i analizy.
 • Konwersacje na różnorodne tematy. Dzięki swojej szerokiej wiedzy i elastycznemu podejściu do tematów, ChatGPT może prowadzić konwersacje na praktycznie każdy temat, od nauki i technologii po sztukę i rozrywkę.
 • Generowanie treści. ChatGPT może być wykorzystywany do generowania treści tekstowych, takich jak artykuły, opowiadania czy recenzje, na podstawie podanych wskazówek lub tematów.
 • Wsparcie w uczeniu się. Może być wykorzystywany jako narzędzie pomocnicze do nauki, odpowiadając na pytania i wyjaśniając pojęcia na różnych poziomach zaawansowania.

Działanie ChatGTP

ChatGPT działa na zasadzie generowania odpowiedzi na podstawie analizy wprowadzanego tekstu i kontekstu rozmowy. Wykorzystuje on głębokie modele językowe, takie jak architektura Transformer, aby zrozumieć i generować ludzkie odpowiedzi. Im więcej danych jest dostępnych dla ChatGPT, tym lepiej może zrozumieć i odpowiadać na pytania użytkowników.

Korzyści:

 • Szeroki zakres zastosowań: ChatGPT może być wykorzystywany w wielu dziedzinach, od obsługi klienta po edukację i rozrywkę.
 • 24/7 dostępność: Jest dostępny o każdej porze dnia i nocy, co pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytania.
 • Elastyczność: Może być dostosowany do różnych potrzeb i zastosowań, w zależności od wymagań użytkownika.
 • Dostępność: ChatGPT jest dostępny online i można go używać za pośrednictwem różnych platform, takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne czy integracje z innymi usługami.

ChatGPT oferuje zarówno darmową, jak i płatną wersję. Darmowa wersja może mieć ograniczenia dotyczące dostępnych funkcji lub limitów czasowych, podczas gdy płatna wersja może oferować dodatkowe funkcje lub brak ograniczeń.

ChatGPT jest jednym z najbardziej zaawansowanych chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, który oferuje szeroki zakres funkcji i zastosowań. Dzięki swojej elastyczności i zdolności do generowania ludzkoszablonowych odpowiedzi, jest cennym narzędziem dla osób poszukujących szybkich i skutecznych odpowiedzi na różnorodne pytania i tematy.


Microsoft Copilot w przeglądarce Bing.com

Microsoft Copilot, dostępny w przeglądarce Bing, to narzędzie stworzone przez firmę Microsoft, które umożliwia użytkownikom interakcję z inteligentnym asystentem opartym na sztucznej inteligencji. W przeglądarce Bing Copilot pełni rolę wsparcia w wielu dziedzinach, a w szczególności w wyszukiwaniu informacji, wykonywaniu zadań oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania.

Funkcje Microsoft Copilot

 • Wsparcie w wyszukiwaniu informacji. Copilot może pomóc użytkownikom w znalezieniu odpowiedzi na różnorodne pytania, przeglądaniu treści internetowych oraz zdobywaniu informacji na różne tematy.
 • Wykonywanie zadań. Asystent może pomagać w wykonywaniu prostych zadań, takich jak ustawianie przypomnień, planowanie spotkań czy wykonywanie konkretnych akcji na stronach internetowych.
 • Odpowiadanie na pytania. Copilot jest w stanie udzielać odpowiedzi na pytania użytkowników, opierając się na swojej szerokiej bazie wiedzy oraz algorytmach przetwarzania języka naturalnego.
 • Personalizacja doświadczenia: Asystent może dostosowywać swoje rekomendacje i odpowiedzi do indywidualnych preferencji użytkownika, zapewniając bardziej spersonalizowane doświadczenie.
 • Integracja z innymi usługami Microsoft. Copilot może być zintegrowany z innymi usługami Microsoft, co umożliwia wykorzystanie go w różnych kontekstach i zwiększa funkcjonalność przeglądarki Bing.

Działanie:

Microsoft Copilot działa na bazie zaawansowanych modeli językowych opartych na sztucznej inteligencji, które zostały wytrenowane na dużych zbiorach danych tekstowych. Asystent analizuje wprowadzane przez użytkownika zapytania i generuje odpowiedzi oraz rekomendacje na podstawie swojej wiedzy i algorytmów przetwarzania języka naturalnego.

Korzyści:

 • Szybkie dostęp do informacji. Copilot umożliwia użytkownikom szybkie znalezienie odpowiedzi na pytania oraz dostęp do potrzebnych informacji bez konieczności przeszukiwania wielu stron internetowych.
 • Efektywne zarządzanie czasem. Dzięki wsparciu asystenta użytkownicy mogą efektywniej zarządzać swoim czasem i wykonywać różnorodne zadania szybciej i sprawniej.
 • Spersonalizowane rekomendacje. Copilot może dostosowywać swoje rekomendacje do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników, co przyczynia się do bardziej satysfakcjonującego doświadczenia użytkownika.

Microsoft Copilot dostępny w przeglądarce Bing to wszechstronne narzędzie, które pomaga użytkownikom w wielu aspektach codziennego korzystania z internetu, zapewniając szybki dostęp do informacji, wykonywanie zadań oraz udzielanie odpowiedzi na pytania.


Jasper

Jasper to kolejny innowacyjny chatbot oparty na sztucznej inteligencji, który został opracowany przez firmę Jasper Technologies. Podobnie jak inne zaawansowane modele językowe, Jasper posiada zdolność do generowania odpowiedzi na różnorodne pytania i tematy, wykorzystując zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego.

Funkcje Jasper

 • Odpowiedzi na pytania. Jasper potrafi odpowiadać na zróżnicowane pytania, począwszy od prostych pytań o fakty po bardziej złożone pytania wymagające analizy i interpretacji.
 • Konwersacje na różnorodne tematy. Dzięki swojej szerokiej wiedzy i elastycznemu podejściu do tematów, Jasper może prowadzić konwersacje na praktycznie każdy temat, od nauki i technologii po sztukę i rozrywkę.
 • Generowanie treści. Jasper może być wykorzystywany do generowania treści tekstowych, takich jak artykuły, opowiadania czy recenzje, na podstawie określonych tematów lub wskazówek.
 • Wsparcie w uczeniu się. Może być używany jako narzędzie pomocnicze do nauki, odpowiadając na pytania i wyjaśniając pojęcia na różnych poziomach zaawansowania.

Działanie

Jasper wykorzystuje zaawansowane modele językowe, takie jak architektura Transformer, aby analizować wprowadzany tekst i generować odpowiedzi na podstawie kontekstu rozmowy. Im więcej danych jest dostępnych dla Jasper, tym lepiej jest w stanie zrozumieć i odpowiadać na pytania użytkowników.

Korzyści

 • Wszechstronność: Jasper może być wykorzystywany w różnych dziedzinach i kontekstach, co czyni go elastycznym narzędziem dla wielu użytkowników.
 • Dostępność 24/7: Jest dostępny o każdej porze dnia i nocy, co pozwala użytkownikom szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania.
 • Elastyczność: Może być dostosowany do różnych potrzeb i zastosowań, w zależności od wymagań użytkownika.

Jasper jest kolejnym zaawansowanym chatbotem, który oferuje szeroki zakres funkcji i zastosowań. Dzięki swojej zdolności do generowania precyzyjnych odpowiedzi na różnorodne pytania i tematy, stanowi cenne wsparcie dla osób poszukujących szybkich i skutecznych odpowiedzi.